Bekijk onze referenties! Bekijk onze referenties!

Voorschouw, oplevering en inspectie

BouwCalc Ede kan u in diverse situaties bijstaan bij visueel onderzoek van uw (toekomstige) woning of bedrijfspand. Wij inspecteren het pand op basis van een visueel onderzoek en beoordelen deze op alle belangrijke punten conform de geldende normeringen van het bouwbesluit.

De voorschouw

De voorschouw van uw woning is een belangrijke eerste stap naar de oplevering en ingebruikname van uw woning. Tijdens de voorschouw kan de koper aan de aannemer de geconstateerde gebreken en beschadigingen aangeven. Ook wordt het meer- en minderwerk dat u als koper heeft gekozen langsgelopen en beoordeeld op gebreken of fouten. Geeft u zoveel mogelijk punten aan tijdens deze voorschouw, dan is dat in uw eigen voordeel tijdens en na de oplevering. De aannemer heeft namelijk in de periode tussen de voorschouw en de oplevering de tijd om de geconstateerde punten zoveel mogelijk te verhelpen. Hoe meer van deze punten opgelost zijn voor de oplevering, des te minder onderbrekingen er voor u zijn door de aannemer na de oplevering om punten op te lossen die tijdens de oplevering zijn geconstateerd.

De oplevering

Wanneer u de sleutel van uw woning krijgt, wilt u niet tot de ontdekking komen dat u opleverpunten over het hoofd hebt gezien. Wordt binnenkort uw woning opgeleverd en wilt u graag een bouwkundige in de arm nemen om u technisch bij te staan tijdens deze oplevering?

Door de jarenlange opgebouwde kennis van bouwen en de geldende regelgeving is BouwCalc Ede een geschikte partner om u bij te staan tijdens de oplevering, zodat u zich na de oplevering volledig kunt richten op het verbouwen of afwerken van uw woning.

Tevens krijgt u, in de ca. 2 uur durende rondgang door uw woning, uitleg over de ingebruikname en onderhoud van de woning.

De inspectie

Voor uw woning of bijvoorbeeld aan te kopen pand kunt u een visuele inspectie laten uitvoeren. Een inspectie is een bouwtechnische keuring om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het te beoordelen pand. Bekeken wordt wat de onderhoudstoestand is, én er wordt gekeken of er waarneembare gebreken zijn. Bij deze inspectie worden geen metingen of berekeningen verricht. Het object wordt hierbij in tact gelaten. Eventuele tekortkomingen aan het object die zich op onbereikbare plaatsen bevinden, kunnen met een inspectie niet worden ontdekt.

Met een inspectie heeft u dus een goede indruk van de algemene staat van het object. Desgewenst kan voor u aanvullend een calculatie van onderhouds- of verbouwingskosten worden gemaakt, zodat u een goed beeld hebt van een eventuele investering in het pand.