Bekijk onze referenties! Bekijk onze referenties!

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.bouwcalcede.nl (“website”). Met uw bezoek aan deze website en/of uw gebruik van de op of via deze website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel Bouwcalc Ede tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Bouwcalc Ede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.

Bouwcalc Ede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link op deze website naar wordt verwezen.

U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Bouwcalc Ede, op welke wijze dan ook, kunnen schaden. U mag de inhoud van deze website niet kopiëren en/of veranderen.

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Bouwcalc Ede verstuurt niet veilig zijn. Bouwcalc Ede raadt u aan vertrouwelijke informatie niet per e-mail aan Bouwcalc Ede te versturen. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Bouwcalc Ede te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd. Bouwcalc Ede garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Op deze website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.