Bekijk onze referenties! Bekijk onze referenties!

Meerjaren onderhoudsplan

Naast de personeelskosten zijn de (exploitatie)kosten voor onderhoud van de schoolgebouwen één van de meest in het oogspringende posten.

Een goed inzicht in de staat van onderhoud van het gebouw is dan ook voor een schoolbestuur een belangrijk gegeven. Niet alleen voor de instandhouding van het gebouw maar het is ook één van de belangrijkste informatiebronnen voor de samenstelling van de (meerjaren)begroting.

Waarom is een goed inzicht in het onderhoud van het gebouw voor de komende jaren nog meer van belang? In de eerste plaats omdat een goed onderhoud en goed geoutilleerd schoolgebouw één van de belangrijkste randvoorwaarden is voor het geven van onderwijs door de medewerkers van de school. Maar in de allereerste plaats is het belangrijk voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen. En dat laatste is uiteraard de doelstelling van iedere school.

En om dat inzicht in het onderhoud te verkrijgen en een goed onderhoudsbeleid te voeren is het van belang dat u beschikt over een goed toegankelijk en inzichtelijk onderhoudsplan. Een dik boekwerk vergroot over het algemeen die inzichtelijkheid niet.

BouwCalc Ede kan voor u per school in een handzaam Excel document een onderhoudsplan maken dat bestaat uit slechts één of twee A3 bladen. U krijgt de beschikking over een meerjaren onderhoudsoverzicht voor de komende tien tot vijftien jaar. Het geeft u niet alleen inzicht in de kosten, maar ook in de aard en omvang van het onderhoud. Het vergemakkelijkt u in het maken van keuzes, ook in relatie tot de inkomsten. Desgewenst kunt u het plan jaarlijks zelf bijstellen.

U kunt er echter ook voor kiezen om met behulp van onze expertise het plan te laten upgraden.

BouwCalc Ede is er echter niet alleen voor een onderhoudsplan. Ons bureau en de medewerkers zijn ook gespecialiseerd in het begeleiden van het gehele bouwproces van een school, dit vanaf het ontwikkelen van de eerste plannen tot en met de oplevering. Evenals bij het onderhoudsplan is ook hier ons devies: geen open eind, maar….”hoe concreter hoe beter”.

Graag willen wij nader met u kennismaken en u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die BouwCalc Ede u kan bieden bij het vastgoedbeleid en -beheer van uw school of scholen.

Wanneer u van plan bent te kopen of te renoveren

Een MJOP geeft u vooraf inzicht in de kosten en werkzaamheden om uw nieuwe of te renoveren pand bouwkundig en installatietechnisch in een goede conditie te houden. Hiermee kunt u goed budgetteren en de kosten bewaken. Op de lange termijn bent u gegarandeerd van een goed onderhouden pand.

Dit geldt niet alleen voor scholen, maar kunnen ook van toepassing zijn voor o.a. kerkgebouwen en appartementencomplexen.